Εταιρίδης Γεώργιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
6947189077

Εταιρίδης Γεώργιος του Γεωργίου

Ο Γιώργος γεννήθηκε στο Νησί Γρεβενών το 1963 και έχει δυο παιδιά, τον Ευθύμη και την Ευλαμπία. Δραστηριοποιείται στο χώρο του πρωτογενή τομέα- αγρότης καλλιεργώντας σιτηρά και όσπρια. Το 1986 εκλέχτηκε πρώτη φορά κοινοτικός σύμβουλος στην Τοπική Κοινότητα Κέντρου. Το 2002 διετέλεσε πρόεδρος στην ίδια κοινότητα και την επόμενη τετραετία εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στον πρ. Δήμο Βεντζίου.